©2014-2018, SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG SÓC TRĂNG
Địa chỉ: Số 18 đường Hùng Vương, Phường 6, thành phố Sóc Trăng
Điện thoại: (079) 3820514 - Fax: (079) 3624416